1381 نمایشگاه فردی در آکادمی ارتباط جمعی سیم داتا

1380 نمایشگاه فردی در کلیسای پل گرهارد؛ کلن

1379 و 1381 نمایشگاه فردی در هتل واندلیتز

1379 نمایشگاه گروهی در دانشگاه کلمبیا؛ نیویورک

1378 نمایشگاه گروهی در خانه هاینریش بل؛ دورن

1377 نمایشگاه گروهی در تئاتر شهر اشتوتگارت

1377 نمایشگاه فردی در تسیتادله؛ یولیش

1377 نمایشگاه فردی در جشن خیابان آخن

1393- نمایشگاه گروهی در پاپ آرت گالری، برلین

1391/1392- نمایشگاه گروهی در فاراد گالری، برلین

1391- نمایشگاه گروهی در پاپ آرت گالری، برلین

1390- نمایشگاه گروهی در اینزل گالری، برلین

1390- نمایشگاه گروهی در کانون هنرمندان برلین

1389- نمایشگاه گروهی در دانشگاه سوربن-سانسیه، پاریس

1388-89 نمایشگاه انفرادی در آکادمی علوم ارتباطات سیمداتا، برلین

1388 نمایشگاه گروهی در گالری ودینگ، برلین

1388 نمایشگاه گروهی در گالری بوشنر

1387 نمایشگاه گروهی( گروه هفت) در گالری اینزل، برلین

1386نمایشگاه گروهی به مناسبت صدمین سالمرگ ویلهلم بوش کاریکاتوریست آلمانی در گالری کارلوس هولش، برلین

1386 نمایشگاه گروهی در انجمن فرهنگی زنان به مناسبت روز زن، برلین

1385 نمایشگاه فردی در مرکز آموزشی کرویتزبرگ

1384 نمایشگاه فردی در خانه فرهنگی برشت؛ روز جهانی زن

1384 نمایشگاه گروهی در مرکز فرهنگی لیشتن بورگ؛ برلین

1383 نمایشگاه فردی در کارگاه فرهنگها؛ قتلهای زنجیره ای

1383 نمایشگاه فردی در کلیسای ماتیاس، یونیسف

1382 نمایشگاه فردی در خانه هنر و ادبیات هدایت

1381 نمایشگاه فردی در کتابخانه شهر دتملد؛ سازمان عفو بین الملل

         

زندگینامه

 

نمایشگاهها

 

اکتوئل

 

گالری

 

کلاس نقاشی

 

طراحی جلد کتاب

 

کارت پستال

 

کتاب

 

نگاه دیگران

 
 
 

طرح روز

 

یادداشت های پراکنده

   

email: akram.abooee@gmx.net

tel:   017663406356

 

 |home|deutsch| |خانه| |آلمانی|

|copyright 2007| |akram abooee| |berlin| |germany|