سیمین بهبهانی

 

سیمین دانشور

 

صادق هدایت

 

میکونوس برلین

 

قتلهای زنجیره ای

 

اینک تولد

 

طرحها(حقوق بشر)

 

نگاهی به آنسوی جهان

 

انسان و سگ

 

پنجره

 

آبستره

 

طبیعت بیجان

 

شیشه

 

منظره

         

زندگینامه

 

نمایشگاهها

 

اکتوئل

 

گالری

 

کلاس نقاشی

 

طراحی جلد کتاب

 

کارت پستال

 

کتاب

 

نگاه دیگران

 
 
 

طرح روز

 

یادداشت های پراکنده

   

email: akram.abooee@gmx.net

tel:   017663406356

 

 |home|deutsch| |خانه| |آلمانی|

|copyright 2007| |akram abooee| |berlin| |germany|